Przetargi

 dotacje sanmar

W związku z rozpoczęciem realizacji projektów przez P.P.H.U. "SANMAR" Mariusz Skóra w ramach RPO Dolnego Śląska - Oś Priorytetowa: 3, Działanie: 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat: 3.2.A:

-  „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku produkcyjnego firmy P.P.H.U."SANMAR" Mariusz Skóra" (numer projektu RPDS.03.02.00-02-0101/16)

- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku produkcyjno-biurowego firmy P.P.H.U. "SANMAR" Mariusz Skóra " (numer projektu RPDS.03.02.00-02-0102/16)

zachęcamy do składania ofert przez potencjalnych dostawców

 

Spis Zapytań Ofertowych:

 l.p. Nr. projektu  Data Nazwa   Treść zapytania  Rozstrzygnięcie

1. 

 RPDS.03.02.00-

02-0102/16

 17.02.2017  Wybór wykonawcy modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku produkcyjno – biurowym  P.P.H.U.SANMAR

 -Zapytanie Ofertowe: nr 1 RPO 2017 – SANMAR.

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Raport z audytu energetycznego budynku.

 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert  - Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej

2.

 RPDS.03.02.00-

02-0101/16

 17.02.2017  Wybór wykonawcy termomodernizacji budynku produkcyjnego P.P.H.U. SANMAR

- Zapytanie ofertowe nr 2 RPO 2017 – SANMAR

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych projektów

- Załącznik nr 3 – Raport z audytu energetycznego budynku

 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert  - Termomodernizacja budynku produkcyjnego
 3.

 RPDS.03.02.00-

02-0102/16

 17.02.2017  Wybór wykonawcy termomodernizacji budynku produkcyjno – biurowego P.P.H.U. SANMAR

 

- Zapytanie ofertowe nr 3 RPO 2017 – SANMAR

 

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 

- Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych projektów

 

- Załącznik nr 3 – Raport z audytu energetycznego budynku

 

 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert  - Termomodernizacja budynku produkcyjno – biurowego
4.

RPDS.03.02.00-

02-0102/16

17.03.2017 Powtórny wybór wykonawcy modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej w budynku produkcyjno – biurowym  P.P.H.U.SANMAR

  Powtórne zapytanie Ofertowe nr 1 RPO 2017 – SANMAR

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Raport z audytu energetycznego budynku

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert  - Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej 
5.

RPDS.03.02.00-

02-0101/16

17.03.2017 Powtórny wybór wykonawcytermomodernizacji budynku produkcyjnego P.P.H.U. SANMAR

Powtórne zapytanie ofertowe nr 2 RPO 2017 – SANMAR

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych projektów

Załącznik nr 3 – Raport z audytu energetycznego budynku 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert  - Termomodernizacja budynku produkcyjnego 
6.

RPDS.03.02.00-

02-0102/16

17.03.2017

Powtórny wybór wykonawcy termomodernizacji budynku produkcyjno–biurowego

P.P.H.U. SANMAR

Powtórne zapytanie ofertowe nr 3 RPO 2017 – SANMAR

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych projektów

Załącznik nr 3 – Raport z audytu energetycznego budynku

 Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert  - Termomodernizacja budynku produkcyjno – biurowego