Dotacje - Projekt II

 

 logo

 

 

Projekt: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku produkcyjno-biurowego firmy P.P.H.U. "SANMAR" Mariusz Skóra”

Głównym celem projektu jest:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku produkcyjno-biurowego Wnioskodawcy.

Celami szczegółowymi są:

1. Wzrost efektywności energetycznej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku
2. Optymalizacja i obniżenie kosztów działania oraz rozwój przedsiębiorstwa
3. Obniżenie wpływu Wnioskodawcy na środowisko poprzez redukcję zanieczyszczenia środowiska, w szczególności obniżenie emisji CO2 wytwarzanego pośrednio w związku z działalnością
4. Wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz wymiana oświetlenia
5. Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu – zatrudnienie os. niepełnosprawnej do obsługi i monitorowania stanu zmodernizowanego budynku.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku produkcyjno-biurowego Wnioskodawcy wraz z wymianą oświetlenia. Inwestycja pozwoli na ograniczenie strat ciepła - wzrost efektywności energetycznej. Projekt pozwoli na uzyskanie oszczędności, które Wnioskodawca zagospodaruje na rozwój działalności.


W wyniku realizacji Projektu Beneficjent:

a. dokona termomodernizacji budynku produkcyjnego i zmodernizuje oświetlenie.

Planowane efekty

1. Redukcja kosztów użytkowania budynku - oszczędność 40,89 %
2. Optymalizacja i obniżenie kosztów działania oraz rozwój przedsiębiorstwa.
3. Obniżenie wpływu Wnioskodawcy na środowisko poprzez redukcję zanieczyszczenia środowiska, w szczególności obniżenie emisji CO2 wytwarzanego pośrednio w związku z działalnością.

Projekt pozwoli Beneficjentowi na:

1. obniżenie ryzyka biznesowego poprzez zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu.

Wartość projektu: 520 069,05 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 232 911,20 zł.