Dotacje - Projekt I

 

 logo

 

Projekt: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku produkcyjnego firmy P.P.H.U. "SANMAR" Mariusz Skóra”

Głównym celem projektu jest:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku produkcyjnego Wnioskodawcy.

Celami szczegółowymi są:

1. Wzrost efektywności energetycznej
2. Częściowa eliminacja konwencjonalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz zastąpienia ich wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
3. Optymalizacja i obniżenie kosztów działania oraz rozwój przedsiębiorstwa
4. Obniżenie wpływu Wnioskodawcy na środowisko poprzez redukcję zanieczyszczenia środowiska, w szczególności obniżenie emisji CO2 wytwarzanego pośrednio w związku z działalnością
5. Zakup środków trwałych (instalacja fotowoltaiczna i oświetlenie), wykonanie prac termomodernizacyjnych
6. Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku produkcyjnego, wraz z wymianą oświetlenia i zainstalowaniem fotowoltaiki. Projekt pozwoli na ograniczenie strat ciepła oraz częściową eliminację korzystania z konwencjonalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Tym samym pozwoli na uzyskanie oszczędności, które Wnioskodawca zagospodaruje na rozwój działalności.

W wyniku realizacji Projektu Beneficjent:

1. dokona termomodernizacji budynku produkcyjnego oraz dodatkowo:

a. zmodernizuje oświetlenie
b. zainstaluje panele fotowoltaiczne.

Planowane efekty

1. Wzrost efektywności energetycznej - oszczędność 41,48%
2. Częściowa eliminacja konwencjonalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz zastąpienia ich wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
3. Optymalizacja i obniżenie kosztów działania oraz rozwój firmy
4. Obniżenie wpływu Wnioskodawcy na środowisko poprzez redukcję zanieczyszczenia środowiska, w szczególności obniżenie emisji CO2 wytwarzanego pośrednio w związku z działalnością.

Projekt pozwoli Beneficjentowi na:

1. obniżenie ryzyka biznesowego poprzez zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu
2. rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby.

Wartość projektu: 594 430,79 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 265 927,39 zł.